Mong tháng mới bình an :)
Ngày đầu tháng đã k vui rầu :(
#september #wish
My love :*
U not dreaming, its true, u here and we here :)
#iloveusomuch
Tôi muốn béoooooooo T.T
Cứ bị gầy ghét lắm :((
1+1=1 
#mylove #mahboy #SJ7
Xin chào cô sinh viên năm cuối =)) (at Đại Học Công Đoàn)
This is love <3
After 4 years :xxxx
#83lines #best
#83lines is the best :x
I love this smile :) #Teukkie #Chullie
Dc ngày con bạn ốm yếu đi Hạ Long :)) nhớ mua quà cho t =))
Chớm thu .. Lại nhớ những ngày nắng đẹp : )
Lặng …